گل آپارتمانی

کاج مطبق

فروش کاج مطبق فارسي اصيل : كپي ناژ (كپي = ميمون +ناژ = كاج) اشاره به معني ريشه نام لاتين ... ادامه مطلب

گل سانسوریا

فروش گل سانسوریا سانسوریا دارای گونه‌های کوتاه و بلند می‌باشد. این گیاه نسبت به شرایط نامساعد محیطی مقاوم بوده و ... ادامه مطلب

گیاه زامیفولیا

گیاه آپارتمانی زامیفولیا گیاه زامیفولیا که در سایت خرید گل و گیاه آپارتمانی به فروش میرسد یک گیاه گلدار همیشه ... ادامه مطلب