باغبانی

آنچه ما می توانیم برای باغ شما انجام دهیم

خدمات کامل ما

_

باغ گل فراهانی

خدمات باغبانی

_

خدمات باغبانی موسسه پرورش گل و گیاه فراهانی

موسسه پرورش گل و گیاه فراهانی، این افتخار را دارد تا با داشتن متخصصین باتجربه، خدمات باغبانی منازل و محیط کار و ویلا، احداث باغ، نگهداری از باغ در تمام مناطق تهران و حومه ارائه دهد. شما می توانید برای دریافت خدمات باغبانی و مشاوره، با شماره های موجود، تماس بگیرید تا در اسرع وقت، خدمات مورد نیازتان را دریافت کنید.

علم باغبانی

باغبانی علم کاشت گل و گیاه و نگهداری از آنها در تمامی فصول سال می باشد. علم باغبانی به شما کمک می کند، تا با کاشت گل و گیاه و انواع درختان، طراوت و آرامش را به محل کار یا منزل خود بیاورید.

خدمات باغبانی

خدمات باغبانی، طیف بسیار وسیعی دارد، اما به طور کلی می توان آنها را به صورت زیر دسته بندی کرد:

  1. کاشت انواع گیاهان (خدمات گلکاری)

  • کاشت گل و گیاه شامل: کاشت گلهای آپارتمانی، کاشت گیاهان تزئینی، کاشت نشاء و گلهای باغچه حیاط
  • کاشت درخت شامل: کاشت نهال میوه و غیر میوه
  • محوطه سازی: طراحی و اجرای محوطه، چمن کاری، کاشت گیاهان، هرس و فرم گیاهان
  1. خدمات آبیاری :

نصب سیستم های تحت فشار آبیاری، آبیاری قطره ای و تنظیم مدار های آبیاری.

  1. خدمات نگه داری گل و گیاه و درختان

هرس کردن، سمپاشی، کود دهی، وجین کردن علف هرز، جمع کردن برگ درختان، چمن زنی، تشخیص بیماری و آفت، استفاده از سموم آفت کش، شکل دهی به درختان، استفاده از کود های تقویتی، تعویض خاک و تعویض گلدان و دیگر خدمات نگه داری گل و گیاه.